ONLINE MONITOROVANIE VOZIDIEL

  • Rýchla inštalácia už v cene

  • Okamžitá poloha na podrobnej mape

  • Prehľad histórie pohybu vozidiel

  • Každé ráno prehľad vo Vašom e-maile

  • Sledovanie max. rýchlosti vozidla

  • Funkcia - Kniha jázd!

Cena aktivácie služby:

Aktivácia služby: Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
Balík Štandard/Extra 91,66 EUR 109,99 EUR

Cena mesačného poplatku pre balík Štandard za 1 zariadenie:

Balík Štandard Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
Existujúci zákazník 8,33 EUR 10,00 EUR
Nový zákazník 10,00 EUR 12,00 EUR

Cenník zriadenia a poskytovania služby GPS monitoring

GPS Agent tvorí: Hardwarová monitorovacia jednotka, prepojovacie a spojovacie káble.

V cene aktivácie balíka Štandard/Extra R sú zahrnuté:

- náklady spojené s montážou GPS Agenta do automobilu. Túto montáž je možné vykonať len v dohodnutom zmluvnom servisnom stredisku určeného poskytovateľom služby,***
- zapožičanie GSP Agenta po celú dobu trvania zmluvy,
- dátové prenosy zo SIM karta mobilného operátora v rámci SR pri balíku Štandard
- po zadaní prístupového mena a hesla klient získa prístup do web aplikácie Aspecto, ktorá slúži na on-line monitorovanie automobilu resp. prehliadania pozícií a trás z histórie na digitálnych mapových podkladoch.
- kniha jázd a dátové prenosy v rámci krajín Európskej únie zóna 1 pri baliku Extra R *** S výnimkou prípadov uvedených v čl. VII ods. 2 VZP.

Paušál Roaming 1


Iné služby


Iné poplatky


Nevyhnutnou podmienkou pre vykonanie prekládky zariadenia, demontáže zariadenia a pre poskytnutie paušálu Roaming zákazníkovi je uhradenie platieb za tieto služby poskytovateľovi podľa tohto Cenníka a za ďalších podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach zmluvy o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.

ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, Tel.: 055/ 30 12345, e-mail: info@kdemasauto.sk Zásady ochrany osobných údajov